Jak to bude s družinou ve druhém pololetí?

V naší školní družině fungují tři oddělení a o děti se starají celkem čtyři paní vychovatelky. Kromě vedoucí vychovatelky nemají kolegyně v ŠD plné úvazky, protože provoz družiny na osmihodinovou pracovní dobu nevydá. Tři kolegyně mají na starosti každá své oddělení a čtvrtá paní vychovatelka pomáhá s organizací v době oběda, protože je potřeba s družinovými dětmi obědvat v době, kdy v jídelně nejsou starší děti, a protože do oddělení někdy děti docházejí v různých časech (po čtvrté nebo po páté vyučovací hodině), je to někdy logisticky náročné. Pro člověka, který nezažil "šrumec" kolem poledne, je možná tato síla navíc zbytečná, ale věřte, že tomu tak není... Tolik jen stručně k organizaci a fungování školní družiny. 

V souvislosti s pandemií vnímáme pokles zájmu o služby družiny. Do družiny nedochází všechny přihlášené děti a jejich nepřítomnost je omlouvána rodinnými důvody. Chápeme to. Někteří rodiče možná mají obavy z kontaktu svého dítěte s ostatními dětmi a snaží se proto jeho pobyt mimo domov omezit na minimum. Jiným vadí skutečnost, že by jejich dítě mělo roušku na ústech i odpoledne. Protože se situace nelepší a nedá se tedy očekávat nějaké výrazné uvolnění bezpečnostních opatření po Novém roce, objevují se dotazy, zda je možné dítě z docházky do ŠD na druhé pololetí odhlásit, a případně jej pak opět přihlásit v době, kdy už děti nebudou muset mít v družině roušku. Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Tento příspěvek by měl přiblížit složitost situace, která se navenek může jevit úplně jednoduchou...

Je možné odhlásit dítě v pololetí?

Přestože přihláška do školní družiny se vyplňuje na celý školní rok, v mimořádných případech umožňujeme odhlášení dítěte v pololetí. Pandemii považujeme za mimořádný případ, proto odhlášení v pololetí z tohoto důvodu možné je.

Je možné opět dítě přihlásit? 

Opětovné přihlášení dítěte do družiny je možné v případě, že to umožní kapacita ŠD. Zdánlivě je to jednoduchá záležitost – „vždyť dítě se vrátí na své původní místo“ – ale může to být i komplikovanější. Pokud významně klesne počet žáků, budeme nuceni snížit počet oddělení ze tří na dvě, a v důsledku tohoto opatření bude pravděpodobně nutné snížit i stav personálu ŠD. Nechceme „malovat čerta na zeď“, ale snažíme se uvažovat v širších souvislostech a k takovému případu by skutečně za určitých okolností mohlo dojít. Nedokážeme odhadnout, jak se situace bude vyvíjet, ale v případě odhlášení dítěte v pololetí zkrátka zaručit opětovné přijetí nemůžeme.

Děkujeme rodičům za pochopení.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Sdílet