Sbírejte s námi lesní plody, pomůžeme tím zvířátkům...

Byli jste někdy v zookoutku v Chuchli? Pokud ne, doporučujeme jej navštívit :) Lesní zookoutky fungují jako detašovaná pracoviště Záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Prohlédnout si v nich můžete více než 30 druhů volně žijících zvířat, konkrétně v zookoutku Chuchle poskytují domov téměř stovce trvale handicapovaných živočichů. Starat se o tolik zvířat je náročné a nákladné, proto se záchranáři snaží před zimou zajistit zásobu potravy pro své pacienty prostřednictvím soutěže O nejlepšího sběrače, kterou vyhlašují letos už podesáté Lesy hl. m. Prahy.

V letošním ročníku se sbírají žaludy, bukvice, vlašské nebo lískové ořechy a šípky. Soutěž probíhá v termínu od 14.9. do 16.10. a ceny pro vítěze jsou více než lákavé:

• nejlepší sběrač - jednotlivec vyhrává jedinečný program Ošetřovatelem zvířat na den v zookoutku v Malé Chuchli

• nejlepší třídní sběračský kolektiv vyhrává program Noční les v zookoutku v Malé Chuchli (zahrnuje noční hry, opékání špekáčků, přespání v lese a ranní komentovanou prohlídku zookoutku), anebo jiný program dle vlastního výběru

• nejlepší školní sběračský kolektiv vyhrává pro svou školu povídání na téma Záchranná živočichů.

Soutěže se řadu let zúčastňuje naše školní družina, ale letos bychom rádi dali možnost zapojit se do soutěže i ostatním žákům, kteří družinu nenavštěvují... V době, kdy se omezují různé společenské a volnočasové aktivity kvůli koronaviru, může být procházka do lesa příjemnou náhradou.  A když zároveň i pomůžeme těm, kteří to potřebují, bude to radost dvojnásobná.

Jak se do soutěže zapojit? 

Plody mohou nosit děti do školy. Je potřeba, aby byly dobře usušené (nechte pak pár dnů uschnout třeba na plechu), protože jinak by je během pár dnů napadla plíseň. Suché plody dejte do sáčku, zvažte a odevzdejte ve škole na recepci. K sáčku přidejte lísteček, na kterém bude uvedena nejen hmotnost nasbíraných plodů, ale i jméno soutěžícího dítěte a třída, které nasbírané plody přičteme. Do soutěže se mohou zapojit i ostatní Lipaňáci a je úplně jedno, jestli svůj příspěvek "darují" některé třídě nebo konkrétnímu jednotlivci, nebo jen odevzdají sáček s plody na recepci.

 Není naší motivací soutěž vyhrát, ale když už něco děláme, tak se tím můžeme i bavit. A děti jsou od přírody hravé a soutěživé, takže případné pěkné umístění by jim jistě udělalo radost :) 

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Sdílet