Jaká bezpečnostní opatření budou provázet nový školní rok?

Zdá se, že pandemie virové choroby covid-19, kterou způsobuje koronavirus SARS-CoV-2, ještě není u konce, a je tedy nemožné na položenou otázku zformulovat jednoznačnou odpověď. Tak jako se mění situace kolem koronaviru v jednotlivých oblastech, tak se budou měnit opatření, která budou platit ve škole...

Ministerstva zdravotnictví i školství průběžně vydávají řadu nařízení a doporučení, která se snažíme sledovat. Všechna vydaná nařízení budeme samozřejmě respektovat a dodržovat v plném rozsahu. V případě vydaných doporučení, která přenášejí zodpovědnost na ředitele škol, to bude trochu složitější. Nechceme se za ně alibisticky schovávat a plošně je nasazovat, protože je pro nás důležité nejen bezpečí našich žáků, ale také jejich komfort, který by byl neustálým nasazováním a sundáváním roušky, nebo dodržováním dvoumetrových rozestupů značně narušen. Jsme přesvědčeni o tom, že se s možností onemocnět covidem-19 musíme naučit žít, protože tu s námi asi zůstane tak, jako jsou tu všude kolem nás další viry. Třeba ty, které způsobují chřipku, na níž umírá v ČR několikanásobně více lidí…

Na webových stránkách budeme průběžně aktualizovat ta opatření, která se týkají žáků, rodičů a návštěvníků naší školy. K dnešnímu dni jsou bezpečnostní opatření u nás ve škole následující…

Situaci s covidem vnímáme podobně jako situaci s mobilními telefony, o jejichž používání se vedou na všech školách tradiční diskuse. Máme je dětem ve škole zakazovat, nebo je máme naučit je používat? Jsme pro druhou možnost. Chceme děti naučit, kdy mohou mobil používat a kdy je jeho použití nevhodné, nebo k čemu je dobré mobil používat a kdy to je třeba i trestné. Stejně tak bychom se asi měli naučit přistupovat k situaci s koronavirem – tedy zodpovědně a zároveň ohleduplně. A tato zásada se týká nás všech, tedy zaměstnanců, žáků a jejich rodičů nebo dalších návštěvníků školy. Ve všech případech považujeme za samozřejmé, že do školy nevstoupí někdo, kdo se necítí dobře, nebo má některý z příznaků onemocnění. Stejně tak považujeme za samozřejmé, že v případě rizikového kontaktu některého z rodičů s Covid pozitivním člověkem, zůstane dítě pár dnů doma, dokud nebude potvrzen negativní test...

Děkujeme všem za pochopení a respektování přijatých opatření. 

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Sdílet