Nabídka pro žáky druhého stupně

Jarní prázdniny jsou v plném proudu, ale termín návratu žáků 3.-9. tříd stále není znám. A protože především návrat žáků devátých tříd vyhlížíme s ohledem na blížící se přijímací zkoušky velmi netrpělivě, připravuje paní učitelka Ullspergerová intenzivní přípravný kurz, jakousi "nalejvárnu" :)

Dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek, vždy v době od 14:30 do 15:15 hod. uskuteční on-line matematickou přednášku na dané téma. Celou kapitolu začne výkladovou částí a nebudou chybět ani praktické příklady a návody k jejich řešení. Projekt byl původně zamýšlen jako pomoc žákům 9. třídy při přípravě k přijímacím zkouškám, ale vzhledem ke skutečnosti, že na programu bude látka od šesté třídy, jej nabízíme i ostatním žákům druhého stupně

Plán tematických přednášek je následující:

Jako doplnění těchto přednášek budou připravena krátká videa, která si budou žáci moci pustit opakovaně, nebo je zastavovat v pasážích, které jim dělají problémy. Přístup do přednáškové místnosti bude žákům druhého stupně zaslán prostřednictvím Edookitu po skončení jarních prázdnin.

Dále nabízíme žákům 9. ročníků individuální konzultace ve škole. Tam už bude potřeba i jejich aktivita. Zájemci o konzultace z předmětů matematika a český jazyk osloví svou paní učitelku, seznámí ji s problémem, který řeší, s příkladem, který jim nejde vypočítat, a domluví si termín individuální konzultace. Ta proběhne ve škole v souladu s platnými nařízeními vlády.

 Věříme, že i přes tuto problematickou situaci se podaří našim deváťákům připravit se na zkoušky tak, aby byli přijati na školy, které si vybrali. Mají to těžké, ale na druhou stranu je fakt, že startovací pozici mají všichni stejnou. Pravděpodobně budou mít výhodu ti, kteří mají větší sebekázeň, a dokáží se přinutit pracovat i v těchto ztížených podmínkách. Ale tak to přeci v životě chodí - štěstí přeje připraveným :) 

 

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Sdílet