Šesťáci si testem SCIO ověřili své znalosti

Už řadu let objednáváme pro žáky druhého stupně testování od společnosti SCIO, abychom získali obrázek o úrovní znalostí našich žáků v porovnání s žáky z jiných škol. Letošní testování bylo komplikované a z důvodu uzavírání a opětovného otevírání škol proběhlo v jiném termínu. Zatímco obvykle šesťáci testují v říjnu, letos to bylo až po Novém roce... 

Testování se zúčastnilo 38 našich žáků z obou šestých tříd a spolu s nimi také více než osm a půl tisíce dalších z více než dvou set základních škol nebo odpovídajících ročníků osmiletých gymnázií.

Žáci byli testováni z českého jazyka a matematiky a jejich výkony byly porovnávány s jejich studijními předpoklady. Celkové výsledky jsou velmi dobré, obzvlášť v souvislosti s pandemií, kvůli které strávili řadu měsíců na distančním vzdělávání. Vybíráme ze zprávy, která výsledky našich žáků shrnuje...

V testu z českého jazyka se výsledky našich žáků pohybovali kolem průměru, jinými slovy - polovina škol měla lepší výsledky, než měla naše škola, počítáme-li výsledky za školu vcelku. Sledujeme-li výsledky jednotlivců, jsou mezi nimi velké rozdíly a objevují se tu výsledky, které SCIO označuje za extrémní, a to na obou koncích tohoto spektra. Několik žáků mělo výsledky velmi slabé (percentil 15 nebo menší), tzn., že jen 15 % (nebo ještě méně) testovaných mělo horší výsledek než oni. Na druhou stranu jsme měli i extrémy pozitivní, za které se počítá percentil nad 85, který znamená, že žák má výsledky lepší než mělo 85 % ostatních testovaných. Mezi našimi šesťáky se takových pozitivních extrémů našlo více, shodou okolností to byly čtyři dívky. Všechny měly percentil vyšší než 90 %, dvě z nich dokonce 99 %, tzn. jen jedno procento testovaných dosáhlo v testu z českého jazyka lepšího výsledku, než ony. 

Důležitým ukazatelem je porovnání výsledku v předmětu se studijními předpoklady. Porovnáním výkonu všech žáků s jejich studijními předpoklady bylo zjištěné, že svůj potenciál v českém jazyce využívají optimálně, protože výsledky v testu odpovídají jejich studijním předpokladům.

Výsledky v matematice byly oproti testu z českého jazyka lepší, protože celkové výsledky našich žáků byly lepší než u 70 % zúčastněných škol. I v matematice jsme ale měli extrémní výsledky, a to jak velmi podprůměrné výsledky, tak ty nadprůměrné, mezi nimiž byla jedna žákyně, která vypracovala test bez jediné chybičky a dosáhla percentilu 100. Gratulujeme!

Porovnáním výkonu v testu s obecnými studijními předpoklady bylo zjištěno, že potenciál dětí je využíván dobře, protože výsledky žáků jsou na lepší úrovni, než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům. To je velká pochvala pro učitele, kteří s potenciálem žáků velmi dobře zacházejí, protože žáci pracují nad svoje možnosti. 

Scio testy v tomto ročníku nám tedy udělaly radost. Naše škola se pohybuje v pásmu průměru až nadprůměru a důležité je, že žáci pracují na hranici svého maxima, nebo i kousek nad ním :) Jakmile se žáci šestých tříd vrátí do školy, a my věříme, že to bude už brzy, dostane každý z nich osobní zprávu, ve které budou jeho výsledky podrobně zpracovány.

 

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Sdílet