Víte, kdo má přednost?

V pondělí 19. listopadu naši školu navštívila paní Lenka Frajerová ze Studia Lines s pořadem Dopravní abeceda. Na deseti školách testuje tento zajímavý pilotní projekt o dopravní bezpečnosti a protože bydlí v Lipencích, oslovila také naši školu. Dopravní projekt je zaměřen zejména na chodce a cyklisty. Zatím se ho zúčastnili naši čtvrťáci a páťáci a také naši nejmenší prvňáčci.
Během první vyučovací hodiny paní Frajerová vysvětlila páťákům v čem náplň programu spočívá a oni měli za úkol v různých scénkách „učit“ mladší spolužáky „dopravnímu“ chování v silničním provozu. Druhou vyučovací hodinu se programu zúčastnila třída 4. A, třetí hodinu 4. B a čtvrtou hodinu 1. třída.
Celý projekt byl dobře a zajímavě promyšlen pro danou věkovou kategorii nejmladších účastníků dopravního provozu. Děti v něm byly aktivně zapojeny a ještě si odnesly na památku drobné suvenýry. Na část dopoledne se přijel podívat výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha se svou asistentkou Monikou Mrázovou a společně zhodnotili projekt jako velmi přínosný. Možná se ho tedy dočkáme i v televizním podání na Déčku.
Paní Frajerové děkujeme, že si naši školu vybrala a doufáme, že budeme pokračovat ve spolupráci i nadále :)

Petra Zímová, zástupkyně ředitelky

Sdílet