Jak velký je kubík?

Tuto otázku jsme si položili v hodinách fyziky v šestých třídách. Na první pohled by se mohlo zdát, že mám v nadpise chybu, ale není tomu tak. S dětmi jsme vyráběli model metru krychlového – chcete-li kubického. Když jsme model vyrobili, zkusili jsme, kolik dětí se tam vleze. V 6. B se tam vlezlo 10 dětí, v 6. A celých 11!
Děti si to náramně užily a já doufám, že jim zůstane představa prostorové velikosti „kubíku“.

Ludmila Pudivítrová, učitelka fyziky


5 / 11
  
 

Sdílet