Z místa, kde žijeme

Ve čtvrtek 28. února se „půlka“ naší 9. třídy doplněná Jakubem Wernerem z 8. třídy zúčastnila úvodního setkání nového ročníku akce Z místa, kde žijeme, tentokrát zaměřeného na 30. výročí sametové revoluce.
Sešli jsme se v budově Skautského institutu na Staroměstském náměstí. Spolu s dalšími čtyřmi týmy z pražských škol jsme si poslechli vyprávění přímého účastníka listopadových událostí, herce Jana Potměšila, konzultovali svůj výběr pamětníků s historiky Janem Synkem a Marií Cholínskou a načerpali inspiraci na workshopu tvůrčího psaní s Reném Nekudou a výtvarné dílně s Madlou Bažantovou.
Úkolem žáků a studentů nyní bude zvolit si pamětníka, jehož osudy budou zpracovávat, a rozhodnout se, zda jeho příběh představí formou krátkého videa nebo například výstavy. V průběhu práce budou konzultovat jak s historiky, tak s lektory, kteří jim poradí, jak svůj výstup správně uchopit.
Výsledky práce jednotlivých týmů budou společně představené na závěrečném setkání projektu na konci května. Žáci samotní s nimi pak seznámí také své spolužáky, a nejzdařilejší příklady ukáže pořádající organizace také široké veřejnosti v rámci Kina Příběhů bezpráví 17. listopadu 2019 na Jungmannově náměstí v Praze.

Luboš Vayhel, třídní učitel 9. třídy
 

Sdílet