Kolik kešek našli Kačeři v Lahovicích?

V sobotu 12. ledna jsme vyrazili na lov nedaleko – do Lahovic. Usadili jsme se do autobusu a náš cíl – Lahovice – jsme úspěšně minuli a vystoupili až v Chuchli. Nám to ale nevadilo a rádi jsme se prošli. První keška měla být u památníku v Lahovicích. Ale nebyla tam. Nicméně jsme se aspoň s dětmi vyfotili a prohlédli jsme si památník. Další keška měla být na vyhlídce přímo na mostě. Ta tam naštěstí byla. Dále jsme už naplánované kešky našli, až na jednu – u soutoku Berounky a Vltavy. Tam bylo zapotřebí naplnit trubku vodou, aby keška vyplavala k otvoru. Bohužel trubka byla plná děr, to aby voda mohla odtékat, ale my jsme nestíhali vodu nalévat rychleji, než voda odtékala. Příště si musíme vzít izolepu :-) Bylo to krásný den, i když nám bylo trošku zima :-)

Postřehy dětí:

Filip Šimek, 7. B:
V sobotu 12. 1. jsme byli lovit kešky. Hledali jsme 5 kešek, ale našli jsme tři. Všechno začalo tím, že jsme přejeli zastávku u Lahovic, tak jsme šli z druhé strany. První keš jsme hledali u kořenů stromů, ale tam nebyla, proto jsme šli dál. Druhá keška byla na železné věži na mostě mezi Lahovicemi a Lahovičkami. Tu jsme bez problému našli. Třetí keš byla v trubce od značky Zákaz kotvení, která byla děravá a ty díry jsme museli přidržet prsty, protože jsme museli do trubky nalít vodu a vyplavit kešku. Trubka byla vysoká a nám zima a neměli jsme izolepu na díry, prsty nám nestačily. Tak jsme to vzdali a raději jsme šli na další. Čtvrtou jsme našli pod cihlou v křoví. Pátou a poslední jsme našli na mostě zavěšeném pod Pražským okruhem. Pak jsme běželi na bus a jeli se domů ohřát.

Honza Šlachta, 7. B:
V sobotu jsme vyrazili do Lahovic. Poté, co jsme přejeli zastávku, tak jsme došli k památníku, kde byla i 1. keška. Po počítání kamenů jsme zjistili, že keška není tam, kde měla být. Takže jsme to vzdali. Pak jsme šli na most k věži, kde se schovávala další keška. Tu jsme už našli! Po cestě v blátě jsme dorazili k soutoku Berounky a Vltavy, kde měla být i třetí keška. Tu jsme nemohli vylovit, protože jsme neměli věci potřebné k výlovu kešky. Dále jsme šli ke kešce u radotínského přístavu, kde jsme se i najedli. Pod Pražským okruhem byla lávka a na ní byla i poslední keška. Pak jsme šli na autobus a cestou jsem se oddělil. Byla to super sobota jako vždy!

Jakub Šlesinger, 7. B:
V sobotu jsme se sešli jako vždy u školy a jeli jsme na Lahovice. Ovšem zastávku jsme omylem přejeli a tak jsme jeli až na Lahovičky. To nám ale nevadilo a tak jsme se vydali na lov. První keš jsme pochopitelně nenašli. Druhou keš jsme našli, ta nebyla žádný problém. Třetí keš byla velice propracovaná, ale nenašli jsme ji. To ne z toho důvodu, že byla tak propracovaná, ale z toho důvodu, že k nalezení keše bylo potřeba nalít vodu do trubky od značky. Jenže voda z Vltavy není v lednu úplně nejteplejší. Tak jsme to po několika pokusech vzdali. Další keš byla mezi kamenem a cihlou. Další a poslední keš byla pod mostem. Přesněji pod Pražským okruhem na lávce pro cyklisty a chodce. Po nálezu této keše jsme jeli domů.

Ludmila Pudivítrová, Jana Ullspergerová

Sdílet