Žáci 6. A a páťáci se předvánočně naladili v mýdlárně

V pondělí 3. prosince spolu vyrazily třídy 5. a 6. A na předvánoční výlet do mýdlárny v Chrustenicích. Hned na začátku prohlídky byli žáci rozděleni do dvou skupin. Každá skupina si postupně prošla všechna připravená stanoviště, a děti tak měly možnost dozvědět se něco o tom, jak probíhá výroba mýdla a tzv. koupelových bomb (seznámily se s jednotlivými surovinami a s jejich přípravou, zrakem a po čichu poznávaly vybrané ingredience) a jak se již hotové produkty balí. Dále jim bylo umožněno si jak mýdlo, tak koupelovou bombu vlastnoručně vyrobit.
Nechyběl ani prostor pro zakoupení drobných voňavých upomínkových předmětů či vánočních dárků. Při loučení žáci obdrželi od pracovníků mýdlárny jako poděkování za prohlídku balíček s jednou koupelovou bombou. Vzhledem k tomu, že se dětem návštěva mýdlárny velice líbila, je možné, že jsme zde nebyli naposled.

Martina Ditrychová, třídní učitelka 6. A

Sdílet