Děti z družiny se šly opět projít s dravci

Ve středu 24. října k nám do školní družiny přijel pan Michal Procházka ze sokolnického spolku Tier. Přivezl si s sebou své zvířecí kamarády. Orla kamčatského, káně lesní, poštolku, luňáka, sovu pálenou, sýčka, puštíka obecného a kulíška nejmenšího, který je naší nejmenší sovou.
Ukázka probíhala na louce u řeky Berounky. Pan Procházka nejprve děti seznámil s dravci. Děti se dozvěděly zajímavé informace o jejich životě, stavbě jejich těla a jak loví svou kořist. Nad hlavami dětem prolétala sova pálená, která nebyla vůbec slyšet. Orel skalní měl zase na noze připevněnou malou vysílačku pro případ, že by se nechtěl vrátit.
Největší zážitek pro děti asi byl, že si některé mohly v kožené rukavici dravce podržet a pohladit si ho. Vycházka se všem moc líbila a už se těšíme na další.

Dagmar Sakařová, vychovatelka

Sdílet