Družina se velikonočně naladila na zámku

Ve středu 10. dubna jsme se s družinkou vydali po obědě na výlet na zámek Nelahozeves.
Před školou na nás čekal autobus, do kterého jsme natěšeni naskákali. Paní průvodkyně z cestovní kanceláře měla pro děti na cestu připravenou soutěž, která byla zaměřena na Velikonoce a velikonoční zvyky. Cesta příjemně utíkala, děti zodpověděly až na jednu otázku vše správně a za odměnu dostali všichni od paní průvodkyně perníček s velikonočním motivem.

Po příjezdu na místo jsme se na nádvoří setkali s paní průvodkyní ze zámku, která nás seznámila s programem, který si pro nás připravily i se svojí kolegyní. Protože nás bylo hodně, rozdělili jsme se na dvě skupinky a každá skupinka tak měla svou paní průvodkyni.
Prohlídka zámku, rodiny Lobkowiczů byla moc hezká. Dozvěděli jsme se, že zámek nechal vystavět šlechtic Florian Griesbeck z Griesbachu v roce 1504. Navštívili jsme pokoje šlechtice i šlechtičny, knihovnu v které byly vystaveny velmi vzácné knihy a rukopisy v obalech ze stromové kůry, rodinnou kapli s pojízdným oltářem, hudební pokoj z jehož okna, bylo vidět na rodný dům českého hudebního skladatele Antonína Dvořáka, dále jídelnu a také lovecký pokoj, který byl plný různých loveckých zbraní, chodbu vyzdobenou trofejemi a nábytkem z paroží.

Po prohlídce si děti vymalovaly a ozdobily velikonoční papírová zvířátka, vymetly košťaty zimu a přivítaly tak jaro.
Poté jsme se nasvačili a pak jsme se přesunuli do obchůdku se suvenýry. Nabídka byla velmi pestrá a tak některé děti nevěděly, co si koupit dřív :D

Jelikož odpoledne uteklo jako voda a nastal čas na odjezd, museli jsme se na zámku rozloučit a vrátit se zpět ke škole. Výlet jsme si opět náramně užili.

Renáta Šafářová, vychovatelka

Sdílet