Skutečný dárek od žáků 3. B

My jsme žáci 3. B – knížka Mach a Šebestová na cestách od Miloše Macourka provází naší třídu celý školní rok a s ní jsou spojené i cestovatelské referáty. Děti si připravují referáty v Power Pointu nejen z evropských zemí, které děti navštívily o dovolených, ale dozvídáme se i mnoho zajímavého o zemích ležících na jiných kontinentech. Navštívili jsme již Čínu, Japonsko, Ameriku i Austrálii.

Zjištění, že se všude na světě děti nemají tak dobře jako u nás ve škole v Lipencích, přivedlo děti k myšlence, nějakou školu z chudých zemí finančně podpořit. Celý prosinec děti vybíraly a přepočítávaly našetřené peníze. Přes společnost Člověk v tísni, která už se mnoho let věnuje charitativní pomoci po celém světě (projekt Skutečný dárek), děti nakonec po dlouhých debatách, rozhodováních a hlasováních, vybraly několik dárků.

Prvním dárkem je veselá koza, která nějaké rodině pomůže nejen tím, že dává mléko. Prodejem mléka a kůzlat si rodina vydělá na další potřebné věci.
Druhým dárkem je dvacet kuřátek, která pomohou rodinám při obživě. Prodej vajec a prodej nově narozených kuřat přinese rodině finanční prostředky.
Jako třetí dárek děti vybraly záchod do africké školy. Představte si, že stále miliarda lidí na světě žádný záchod nemá. To způsobuje znečištění vody, kterou lidé pijí a z které si vaří.

Při organizování tohoto projektu jsme si užili krásný předvánoční měsíc. Pro některé děti to byl určitě první úspěšný životní projekt, který si samostatně řídily a věřte tomu, že z jejich úsilí bude mít určitě někdo skutečnou radost!!

Lenka Řezníčková, třídní učitelka 3.B

Sdílet