Staré pověsti české ožily v naší tělocvičně

Ve středu 15. května k nám opět po roce zavítala skupina historického šermu Pernštejni, tentokrát s dramatizací jednoho z nejznámějších děl naší literatury – Starých pověstí českých od Aloise Jiráska.
V průběhu představení před zraky žáků ožily pověsti z prvního oddílu knihy, tedy ty, které zachycují prvopočátky českého národa. Viděli jsme, jak se praotec Čech se svým lidem po dlouhém putování usadil v Čechách, a jak udatný hrdina Bivoj přemohl obávaného divokého kance z Kavčí hory, a vysloužil si tak za manželku Kazi, jednu z Krokových dcer. Vyslechli jsme si také proroctví mytické kněžny Libuše, Kaziiny sestry, a byli jsme svědky toho, jak bájný kůň Šemík zachránil svého pána Horymíra před jistou smrtí skokem ze skály u Vyšehradu.
Na závěr jsme se dozvěděli i něco z historie lucké války.

Martina Ditrychová, třídní učitelka 6. A

 
 


 
 
 

Sdílet