Jaké stopy zanechala totalita?

V pátek 6. září navštívily třídy 8. A a 9. A v rámci výuky putovní výstavu Stopy totality, umístěnou ve třetím patře nového pavilonu naší školy. Prostřednictvím jednotlivých panelů a informačních brožur se žáci seznamovali s příběhy pamětníků, jejichž život různým způsobem negativně poznamenal komunistický režim. Žáci byli rozděleni do skupinek po třech, každá trojice dostala pracovní list zaměřený na jednu konkrétní osobnost (Antonín Havelka, František Šesták, Marie Chalupová a další), popřípadě na celou rodinu (Přindišovi, Nohavičkovi).

Poznatky o fungování komunistického režimu i střípky z osudů pamětníků pak žáci sdíleli se svými spolužáky při závěrečné ústní prezentaci.

Martina Ditrychová, učitelka dějepisu

Sdílet