Předkládáme výsledky zápisu do 1. ročníku

V posledních několika týdnech bylo pravděpodobně v některých rodinách budoucích prvňáčků cítit drobné napětí, které souvisí s budoucností jejich dítěte. Rodiče dětí z jiné spádové oblasti nemají jistotu, že bude jejich dítě na naši školu přijato. Někteří rodiče zvažují, zda je jejich dítě na školu dostatečně zralé, či ještě o rok jeho školní docházku odloží. Další rodiče váhají mezi dvěma školami – naší, která je pro ně nejdostupnější, a nějakou jinou, kterou z určitého důvodu preferují (třeba z důvodu výuky cizích jazyků od první třídy).

Pár čísel z letošního zápisu
Řádného zápisu, který proběhl na naší škole 3. února 2016, se zúčastnilo celkem 58 dětí, rodiče dalších čtyř si dohodli náhradní termín. Celkem jsme tedy řešili 62 žádostí. Pro zajímavost uvádíme pár čísel:

Zápis podle bydliště
Z 62 žádostí, které jsme vyřizovali, se týkalo 33 dětí s trvalým bydlištěm v Lipencích, 29 bylo dětí odjinud (např. Zbraslav, Trnová, Jíloviště).

Zápis podle úmyslů rodičů
Z 62 žádostí, které jsme k dnešnímu dni vyřizovali:

32 rodičů neuvedlo žádné pochyby (o odkladu, o jiné škole) a je připraveno své dítě v září poslat do naší školy,
10 rodičů zvažuje jinou školu – většina z nich nám sdělila, že je to kvůli obavě z početné třídy, pokud bychom otevřeli pouze jednu první třídu, v případě, že budou otevřeny dvě třídy, nastoupí tedy většina u nás; někteří ale zvažují školu jazykovou a tam se zřejmě bude čekat na úspěšnost dítěte u přijímacího řízení,
8 dětí bude v naší škole pouze „papírově“, fyzicky budou docházet pouze na přezkoušení – jedno dítě bude chodit do školy v zahraničí, kde se svými rodiči žije, sedm dětí bude docházet do Jednoho stromu (jejich rodiče budou žádat o individuální vzdělávání do doby, než v Jednom stromu proběhnou potřebné legislativní kroky ke zřízení školy navazující na komunitní mateřskou školu),
12 rodičů zvažuje možnost odkladu – tři z nich odevzdali všechny potřebné dokumenty, jedni odevzdali žádost o odklad bez potřebných doporučení, osm rodičů odevzdalo zatím pouze žádost o přijetí a odklad teprve zvažují či vyřizují, tzn. že v současné době budou v kolonce „přijatí“


Jak letošní zápis dopadl?
Z 62 podaných žádostí bylo 58 žádostí o přijetí a 4 žádosti o odklad školní docházky. Všechny žádosti o přijetí byly vyřízeny kladně, stejně tak jako 3 žádosti o odklad, u čtvrté bylo přerušeno správní řízení do doby, než rodiče dodají potřebná doporučení.

Výsledky přijímacího řízení najdete zde.

Počítáme tedy s tím, že v září otevřeme dvě první třídy. Kolik dětí v nich nastoupí, zatím ale přesně nevíme. S možnými výkyvy na obě strany počítáme se dvěma třídami po dvaceti dětech, což je dobrá zpráva jak pro učitele, tak pro děti a rodiče. Prosíme rodiče všech přijatých dětí, aby nám mailem potvrdili své konečné rozhodnutí – kladné i záporné. S rodiči všech přijatých dětí, které k nám v září nastoupí, se těšíme na setkání na Škole nanečisto, kterou pro ně chystáme na 25. května od 17 hodin. Pokud nepotřebujete rozhodnutí o přijetí dříve, vyzvednete si jej na této akci, kde se zároveň dozvíte organizační informace k nové životní etapě Vašeho dítěte.

Jitka Krůtová, ředitelka školy
 

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet