Deváťáci mají přehled svého vývoje na druhém stupni

Na sklonku uplynulého kalendářního roku 2018 proběhlo testování žáků 9. ročníků v rámci projektu SCIO. Žáci byli testování z českého jazyka a matematiky a jejich výkony byly porovnávány s jejich studijními předpoklady. Celkové výsledky vůbec nejsou dobré, naše škola se umístila hluboko pod průměrem. Není ale potřeba panikařit, výsledky jsou totiž velmi zavádějící…

Před pár lety to byla normální třída. Byli v ní žáci bystří, kteří vynikali nad ostatními, byli tam žáci, kteří jsou spíše manuálně zruční než studijní typy, a byli tam i ostatní, kteří se pohybovali svými znalostmi kolem průměru. Zkrátka obyčejná třída. Pak odešlo pár dětí na víceletá gymnázia nebo školy s rozšířenou výukou nějakého předmětu a nám v deváté třídě zůstalo jen šest žáků… Podíváme-li se na výsledky touto optikou, není to zas taková katastrofa. Většina žáků totiž dosáhla lepších výsledků, než byly jejich studijní předpoklady, tzn., že dobře využívají svůj potenciál. V jednom případě to sice bylo přesně naopak, ale tam už je prostor pro zamyšlení samotné žákyně, která se nechala ukolébat mírnějším tempem svých spolužáků nebo přistoupila lehkovážně k průběhu testu.

Každý žák, který se testu zúčastnil, dostal individuální zprávu, ve které jsou zpracovány jeho výsledky. Ty jsou pak porovnány s jeho studijními předpoklady, ale také s výsledky žáků na jiných školách. Součástí individuální zprávy je i hodnocení posunu, kterého žák dosáhl v průběhu druhého stupně. Jak s výsledky každý z nich naloží, to záleží na každém z nich. Držíme jim palce a přejeme, aby v novém kolektivu na střední škole mezi sebou zase měli nějaké „tahouny“, které je pomohou dostat z letargie :)

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet