Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce

Ve středu 27. listopadu proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem patnáct žáků z 8. B a deváté třídy.

Test se skládal ze dvou částí – z gramatické, v níž museli soutěžící prokázat určitou jazykovou hravost, znalost přísloví, způsobů tvoření slov, funkčních stylů a pravidel pravopisu, a ze slohové, ve které měli formou prózy zpracovat téma Tomu říkám překvapení.

Celkem mohli soutěžící za obě části získat 50 bodů. Výsledky byly poměrně těsné, se zadanými úkoly si nejlépe poradili tito žáci:

1. místo – Tomáš Větrovský (43 bodů)
2. místo – Adam Hoffmann (39 bodů)
3. místo – Marie Lelková (38 bodů)

První dva jmenovaní postupují do okresního kola Olympiády v českém jazyce, které se uskuteční v úterý 21. ledna 2020 v Domu dětí a mládeže Praha 5.

Všem odvážlivcům děkuji za účast a vítězům gratuluji ke skvělému výsledku!

Martina Suplinčáková Ditrychová, učitelka českého jazyka

Sdílet