Týden ve znamení Edisona

Týden před jarními prázdninami, tedy od 10. do 14. února, žila naše škola Edisonem. Je to projekt, který organizuje společnost AIESEC, a jeho cílem je kromě zdokonalení konverzace v angličtině i poznávání jiných kultur. Během pěti dnů se zahraniční studenti vysokých škol snaží představit dětem ze základních a středních škol svoji zemi a kulturu.

V naší škole jsme letos přivítali čtyři dívky, které nám představily ve svých připravených prezentacích Kazachstán, Turecko, Indii a Tunisko, a dva chlapce z Jižní Koreje a Indonésie. Program byl připraven tak, aby se mohli zapojit žáci jak z 1. stupně, kteří zatím vládnou jen základní znalostí angličtiny, ale aby si na své přišli i jejich starší spolužáci z 2. stupně, kteří přeci již jsou v cizích jazycích zběhlejší. Pro jistotu ale byl po celou dobu programu ve třídě přítomen i pedagogický doprovod, který dle potřeby překládal a letos nám s překládáním pomáhali i dva žáci z 9. třídy Marii Lelková a Adam Hoffmann. 

Edison začal v pondělí slavnostním zahájením ve školní jídelně. Po jeho skončení se stážisté odebrali do tříd podle toho, jak si je naši žáci už před pár dny vylosovali. Měli za úkol připravit, aby svému cizinci představili naši školu, Lipence, Prahu a Českou republiku.

Program od úterý do čtvrtka byl v podstatě kolotoč prezentací uzpůsobený tak, aby žáci od 3. do 9. ročníků měli možnost se potkat se studentem a vyslechnout si jeho prezentaci. Mladší děti měly s každým stážistou jednu hodinu, starší děti, které jsou už schopné klást doplňující otázky, strávily se zahraničními studenty vždy dvě vyučovací hodiny. Kromě toho, že si všichni mohli procvičit angličtinu, měli také možnost navázat bližší kontakt a dozvědět se spoustu podrobností či zajímavostí. A protože opakování je matkou moudrosti, zkuste se schválně doma svého dítěte zeptat, co si pamatuje, co ho zaujalo, protože informací bylo tolik, že by nám nestačily ani dvě strany imaginárního internetového papíru.

V pátek se děti potom rozloučily se studenty v jídelně a to ve velké formě, které předcházelo hromadné setkání v tzv. „Globální vesnici“, kde si děti mohly ochutnat kazachstánskou čokoládu, indonéskou rýži, zahrát si korejskou deskovou hru, prohlédnout si indické sárí včetně všech nutných ozdob, které by měla správná Indka na sobě mít. A protože nejlépe sbližuje tanec, děti si zkusily zatančit exotické tance typické pro jednotlivé země, odkud k nám stážisté přijeli, a pak na oplátku studenty z Edisona potrápily výukou polky a mazurky. Po oficiálním ukončení nastalo ještě dlouhé neoficiální slzavé loučení a pak si děti ve třídě se svými učiteli shrnuly celý týden, podělily se o své postřehy a projekt Edison byl pro letošní školní rok prohlášen za úspěšně ukončený.

Cíl programu vystihla asi nejlépe jedna žákyně, když prohlásila, že tento týden ji nedal jen možnost procvičit si angličtinu a vyslechnout informace, ale především jí umožnil navázat nová přátelství.  A tak to má být. Velké poděkování závěrem patří také hostitelským rodinám, které ve svých domovech poskytli zázemí našim hostům, díky vaší ochotě letošní program neměl jedinou chybu. Moc děkujeme.

Přikládáme pár fotografií, další si můžete prohlédnout ve fotogalerii Rajče.

Simona Kuthanová, koordinátorka projektu

Sdílet