Jak dopadli šesťáci ve srovnávacím testování?

Česká školní inspekce školám ukládá sledovat výsledky vzdělávání. Protože školní testy má každá škola nastavené jinak, pro porovnání úrovně znalostí našich žáků s žáky z ostatních škol v ČR využíváme testování SCIO. Zúčastňují se ho pravidelně desítky až stovky škol z celé republiky, proto jsou pro nás výsledky v těchto testech zajímavé.

Testování spočívá v ověření úrovně znalostí z českého jazyka a matematiky. Třetí součástí testu jsou obecné studijní předpoklady (dále OSP), které se porovnávají s výsledky, kterých žák dosáhl v obou výše uvedených předmětech. Z porovnání pak vyplyne, do jaké míry žák využívá svého potenciálu, tzn. zda pracuje na úrovni svého maxima, nebo má rezervy a mohl by se výrazněji zlepšit.

A jak naši šesťáci v porovnání s téměř šesti tisícovkami žáků základních a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v tomto roce dopadli? V obou předmětech se naše škola pohybovala v pásmu průměru. Zatímco v českém jazyce to byl téměř přesný střed, v matematice jsme se dostali do pásma lepšího průměru (byli jsme lepší než 60 % zbývajících škol).Individuální zprávu si přinesou žáci domů v následujících dnech...

Velmi nás potěšilo, že jedna naše žákyně, Ema Zapletalová, získala ocenění společnosti SCIO za nejlepší výsledek v testu OSP mezi pražskými školami. Gratulujeme Emě a přejeme jí, aby svého potenciálu dokázala ve svém životě využít k dosažení cílů, které si vytyčí - a mohou to být cíle vysoké :)

Nejzajímavějším výsledkem je pro nás vždy porovnání dosažených výsledků v češtině a matematice se studijními předpoklady žáků. V obou předmětech byl výsledek shodný a od společnosti SCIO jsme dostali tuto zpětnou vazbu: Porovnáním výsledků testu v ČJ resp. M s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. A to nás těší. Pokud nám studijní typy budou odcházet na víceletá gymnázia, což je v dnešní době móda (a velké množství těchto škol tomu nahrává), pak nemůžeme očekávat, že se budeme pohybovat mezi nejlepšími školami v republice. Naším cílem je, abychom každého žáka naučili maximum, čeho je díky svému studijnímu předpokladu schopen, a to se v tomto případě daří…

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Sdílet