Testování mají za sebou i deváťáci

Česká školní inspekce školám ukládá sledovat výsledky vzdělávání. Protože školní testy má každá škola nastavené jinak, pro porovnání úrovně znalostí našich žáků s žáky z ostatních škol v ČR využíváme testování SCIO. Zúčastňují se ho pravidelně desítky až stovky škol z celé republiky, proto jsou pro nás výsledky v těchto testech zajímavé.

Testování pravidelně každý rok objednáváme pro 6.-9. ročníky. Svou sadu testů mají za sebou i naši nejstarší žáci. Testování spočívá v ověření úrovně znalostí z českého jazyka a matematiky. Třetí součástí testu jsou obecné studijní předpoklady (dále OSP), které se porovnávají s výsledky, kterých žák dosáhl v obou výše uvedených předmětech. Z porovnání pak vyplyne, do jaké míry žák využívá svého potenciálu, tzn. zda pracuje na úrovni svého maxima, nebo má rezervy a mohl by se výrazněji zlepšit (v těchto dnech domů přinesou srovnávací zprávu).

Devátá třída patří na naší škole mezi nejpočetnější, v ročníku je jedna jediná a ve třídě je 27 žáků (průměrně máme ve třídě 21 žáků). Testování se zúčastnilo téměř 19 tisíc žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a výsledky našich nejstarších nám udělaly velikou radost.

V českém jazyce měli naši deváťáci lepší než 80 % ostatních, jinými slovy – více než 80 % testovaných mělo horší výsledky než naši deváťáci. Porovnáním výsledků z testu českého jazyka s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně, protože výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

Ještě lepších výsledků dosáhli deváťáci v matematice, kde patřili mezi 10 % nejúspěšnějších škol. Porovnáním výsledků z testu z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v je v matematice využíván velmi dobře, protože výsledky žáků v testech jsou dokonce na vyšší úrovni než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. S velkou pravděpodobností můžeme na základě těchto výsledků tvrdit, že vyučující daného předmětu s potenciálem žáků pracuje velmi dobře a dokáže je vyburcovat k práci leckdy i nad jejich možnosti :)

Těší nás, že se naši deváťáci neztratí v konkurenci vrstevníků, mezi kterými byli i studenti víceletých gymnázií. Tato skutečnost jen potvrzuje výzkum, podle kterého jsou znalosti žáků v 9. ročníku ZŠ na srovnatelné úrovni se znalostmi studentů víceletých gymnázií. A to nás těší. I přesto, že studium na nich je dnes v módě, rozhodně neutrpí nijak ti, kteří základní vzdělání získají na běžné základní škole. 

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Sdílet