Šesťáci si ověřovali své znalosti

Každý rok využíváme nabídky společnosti SCIO, abychom výsledky našich žáků porovnali s výsledky žáků ve stovkách dalších škol. Ve školním roce 2017/2018 nám velkou radost udělaly oba šesté ročníky...

Testování spočívá v ověření úrovně znalostí z českého jazyka a matematiky. Třetí součástí testu jsou obecné studijní předpoklady (dále OSP), které se porovnávají s výsledky, kterých žák dosáhl v obou výše uvedených předmětech. Z porovnání pak vyplyne, do jaké míry žák využívá svého potenciálu, tzn. zda pracuje na úrovni svého maxima, nebo má rezervy a mohl by se výrazněji zlepšit.

V obou předmětech se naše škola pohybovala v pásmu nadprůměru, protože 70 % škol mělo v obou předmětech horší výsledky než naši žáci. 

Nejzajímavějším výsledkem je pro nás vždy porovnání dosažených výsledků se studijními předpoklady žáků. Od společnosti SCIO jsme dostali informaci, že studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, protože výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. A to nás těší. V matematice  dosahovali žáci dokonce lepších výsledků než by se dalo podle jejich studijních předpokladů očekávat. Znamená to, že žáci pracují nad svoje možnosti a je to vlastně velká pochvala pro pedagogy :)

Jitka Krůtová, ředitelka školy

 

Sdílet

Sdílet