Testování v sedmých třídách nám udělalo radost

Dubnové testování žáků sedmých tříd v rámci projektu Stonožka, do kterého jsme už několik let zapojeni, mělo za úkol zjistit znalosti žáků v českém jazyce a matematice a porovnat je s jejich studijními předpoklady. Výsledky nás velmi mile překvapily…

Matematika
Výsledky naší školy v matematice jsou nadprůměrné, máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v matematice je vyžíván optimálně, jejich výsledky v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

Znalosti v jednotlivých částech testu byly hodnoceny následovně:

číslo a proměnná – výborné
geometrie v rovině a prostoru – výborné
závislosti, vztahy a práce s daty – výborné
nestandardní aplikační úlohy a problémy – průměrné
Dovednosti v jednotlivých částech testu byly hodnoceny následovně:

znalosti – průměrné
porozumění – výborné
aplikace – výborné
Český jazyk
V českém jazyce byly výsledky našich žáků ohodnoceny jako špičkové, když jsme se dostali mezi 10 % nejúspěšnějších škol. Porovnáním výsledků se studijními předpoklady bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, což v praxi znamená, že paní učitelka je vede velmi dobře a žáci vlastně pracují nad svoje možnosti.

Znalosti v jednotlivých částech testu byly hodnoceny následovně:

mluvnice – výborné
literatura a čtenářská gramotnost – průměrné
sloh a komunikace – výborné
Dovednosti v jednotlivých částech testu byly hodnoceny následovně:

posouzení – výborné
interpretace – výborné
znalosti – výborné
Shrnutí
Své výsledky žáci dostanou v podobě Individuální zprávy žáka. Jejich výkony jsou hodnoceny z různých pohledů, z nichž asi nejvíce vypovídající je percentil – údaj o tom, kolik žáků ze sta dotyčný žák překonal. Nejnižší percentil v naší třídě byl 28 (tzn. 28 žáků bylo slabších než dotyčný žák), nejvyšší byl 98 (tzn. jen 2 ze sta byli lepší).Dva naši žáci dosáhli výborných výsledků ve všech třech částech testu. V obecných studijních předpokladech, českém jazyce i matematice měli percentil vždy vyšší než 90 (OSP-98, ČJ-96, M-93, resp. 97) a asi tedy není náhoda, že se oba dostali na šestileté gymnázium, kde mimo jiné museli projevit své znalosti a dovednosti i v anglickém jazyce. V červnu tedy naši školu opustí a my jim přejeme hodně úspěchů v novém působišti.

Vzhledem k výše uvedeným výsledkům je ale také třeba vyzdvihnout práci pedagogů, kteří tuto třídu v současnosti připravují, ale také těch, kteří dětem dávali základy v letech minulých. Děkuji…

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet