Příští rok budou otevřeny dvě první třídy

K zápisu, který se na naší škole uskutečnil ve středu 16. ledna 2013 a dále pak ve dvou náhradních termínech, se dostavilo celkem 49 dětí. Rodiče šesti z nich podali žádost o odklad školní docházky, zbylých 43 dětí je přijato. Ne všichni ale zřejmě v září do naší školy nastoupí. Podle informací rodičů tři z nich ještě zvažují možnost požádat o odklad školní docházky, na rozmýšlení a opatření potřebných doporučení mají čas až do 31. května. Další čtyři se zúčastní zápisu i v jiné škole (např. s rozšířenou výukou cizích jazyků nebo s programem Začít spolu) a dosud nemají jasno, kterou ze škol vyberou. Na jejich rozhodnutí tedy závisí, kolik prvňáčků v září usedne do lavic v naší škole. V současné době je jisté to, že v příštím školním roce budeme otevírat dvě první třídy a v každé z nich by mělo být přibližně 18–20 žáků.

Škola nanečisto
Všechny přijaté děti a jejich rodiče zveme na Školu nanečisto, kterou připravujeme na první červnovou středu od 17 hodin. Děti si vyzkouší, jaké to ve škole asi bude, rodiče se dozví potřebné informace k zahájení i průběhu školního roku, dostanou seznam pomůcek, které bude třeba během prázdnin sehnat a budou mít prostor ptát se na to, co je bude zajímat. Během Školy nanečisto si rodiče vyzvednou rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, které nyní školy neposílají poštou, jak to bylo dříve. (V případě zájmu bude žádost o přijetí vydána i dříve.)

Prosíme všechny rodiče, aby se v čase, který zbývá do zahájení školní docházky, zaměřili na výslovnost svých ratolestí. V poslední době se bohužel setkáváme stále častěji s případy, kdy rodiče z důvodu svého pracovního vytížení nebo zkrátka jen proto, že chyby ve výslovnosti u svého dítěte neslyší, tuto oblast zanedbávají. Problémy pak můžou nastat hned po nástupu do školy v souvislosti s výukou anebo třeba až časem v období dospívání. Jen pravidelným cvičením několikrát denně a vlídným, ale důsledným opravováním dítěte i při běžných činnostech, můžete překonat jeho přirozenou lenost a udělat pro něj službu, za kterou Vám jednou bude vděčné… My Vám za ni poděkujeme už v září :)

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet