Jak si vedli deváťáci na druhém stupni?

V průběhu měsíce listopadu se žáci devátých tříd zúčastnili testování, které pravidelně objednáváme u společnosti SCIO. Ověřovali se jejich obecné studijní předpoklady a znalosti v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk a německý jazyk. Protože se těchto testů už řadu let účastní všechny třídy druhého stupně, připravila společnost SCIO pro každého žáka také meziroční porovnání, kde je patrné, jak se výsledky žáků vyvíjely s časem.

Výsledky žáků v předmětech
Každý žák, který se testu zúčastnil, si přinese domů Individuální zprávu žáka, ve které jsou jeho výsledky rozebrané a porovnané s výsledky spolužáků i všech testovaných. Percentily našich žáků se pohybují v rozmezí od 9 do 97, přičemž čím větší číslo, tím lepší výsledek (percentil 9 znamená, že ze 100 testovaných bylo pouze 9 horších, percentil 97 znamená, že ze 100 byli jen 3 lepší). Ve všech testovaných předmětech (M, ČJ, AJ, NJ) dosáhla naše škola celkově nadprůměrných výsledků a předstihli jsme tak 70, 80 nebo dokonce 90 % zúčastněných škol. Na hodnocení společnosti SCIO se můžete podívat sami.

Meziroční porovnání žáků 9. tříd
V obou hlavních předmětech, českém jazyce i v matematice, byly výsledků žáků naší školy nadprůměrné a patřili jsme mezi úspěšné školy. Přesto ale v průběhu čtyř let bylo patrné určité mírné zhoršení: zatímco v 6. třídě byly průměrné výsledky třídy lepší, než mělo 80 % zúčastněných škol, v 9. třídě jsme předstihli jen 70 % zúčastněných škol. I tak je to myslím pěkný výsledek a patří za něj dík nejen žákům, ale také jejich učitelům, kteří je připravují. Podrobnější výsledky si můžete prohlédnou zde.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet