Výsledky testování v 6. třídách nám udělaly radost

Každý rok využíváme nabídky společnosti SCIO, abychom zjistili, jakých výsledků dosahují naši žáci ve srovnání s vrstevníky na dalších školách v České republice. V říjnu proběhlo první takové testování v letošním školním roce s názvem Stonožka. Bylo určeno pro 6. ročník a zaměřeno bylo na obecné studijní předpoklady žáků a na prověření znalostí v matematice a českém jazyce. Každé dítě, které se testu zúčastnilo, si po zpracování a vyhodnocení testu domů odneslo Individuální zprávu žáka, ve které byly jeho výsledky porovnány s výsledky dalších více než šesti tisíc žáků, kteří se testování 6. tříd letos zúčastnili. Výsledky nám udělaly velkou radost.

Matematika
Výkony žáků v matematice byly společností SCIO hodnoceny jako nadprůměrné, měli jsme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním testů z matematiky s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně, protože výsledky žáků v testu odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

Český jazyk
Výsledky v českém jazyce byly hodnoceny ještě lépe a zařadily naši školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v České republice. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván velmi dobře, protože výsledky žáků v testu jsou na lepší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, což je důkazem toho, že učitelé s potenciálem žáků velmi dobře zacházejí a ti pak pracují nad svoje možnosti.

Poděkování patří jak žákům, kteří k testům přistoupili zodpovědně a dozvěděli se tak zajímavé a odpovídající informace o svých schopnostech a možnostech, tak i jejich učitelům, kteří je připravují tím správným způsobem.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet