Žáci sedmé třídy podali výborné výkony

Každý rok využíváme nabídky společnosti SCIO, abychom zjistili, jakých výsledků dosahují naši žáci ve srovnání s vrstevníky na dalších školách v České republice. V dubnu 2014 proběhlo testování s názvem Stonožka, určené tentokrát pro 7. ročník a zaměřené jako obvykle na obecné studijní předpoklady žáků a na prověření znalostí v matematice a českém jazyce. Každé dítě, které se testu zúčastnilo, si domů odnese Individuální zprávu žáka, ve které jsou jeho výsledky porovnány s výsledky dalších více než pěti tisíc žáků, kteří se testování 7. tříd letos zúčastnili. Porovnání s ostatními účastníky testování je vyjádřeno v percentilech, kdy percentil uvádí počet žáků, které svým výkonem dotyčný předstihl (precentil 91 znamená, že 91 žáků ze sta mělo výsledek horší, než byl výsledek sledovaného žáka).

Matematika a český jazyk
Výkony žáků v obou předmětech byly hodnoceny zcela totožně. V obou případech patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol, výsledky našich žáků byly společností SCIO hodnoceny jako špičkové (viz příloha). Porovnáním testů z jednotlivých předmětů s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván dobře, protože výsledky žáků v testu jsou často na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů.Meziroční porovnání
Zajímavé je porovnání výsledků žáků z letošního roku s výsledky z roku loňského. Většina našich žáků nyní dosáhla lepších výsledků než v šesté třídě. U několika žáků byl posun k lepšímu označen dokonce jako výrazný (největší posun byl z percentilu 37 na 75), konkrétně u třech žáků v testu obecných studijních předpokladů, u dvou v českém jazyce a u pěti v matematice. Pouze v jednom případě byl jako významný označen meziroční posun k horšímu, zato výrazně, z percentilu 62 na 10 v testu OSP.

Poděkování patří jak žákům, kteří k testům přistoupili zodpovědně a dozvěděli se tak zajímavé a odpovídající informace o svých schopnostech a možnostech, tak i jejich učitelům, kteří je připravují tím správným způsobem. Přestože možná český jazyk a matematika nepatří mezi nejoblíbenější předměty, je vidět, že jistý dril a řád tu význam mají a výsledky se dostavují. Snad je to pro všechny jakési „zadostiučinění“ za možná ne vždy „záživnou“ práci během školního roku…

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet