Osmáci testovali své dovednosti pro život

V průběhu měsíce března proběhlo SCIO testování žáků osmých tříd s názvem Dovednosti pro život. Toto testování je zaměřené na klíčové kompetence, tedy zjednodušeně řečeno na schopnost používat nabyté znalosti v praxi. Test byl složený z praktických úloh a rozdělený byl na tři části: řešení problémů, vztahy a komunikace, práce s informacemi. Výsledky ve všech třech částech testu byly vyhodnoceny a zařazeny do jedné z pěti úrovní: začátečník, průzkumník, objevitel, profík a specialista.

Testování se zúčastnily téměř čtyři tisíce žáků z celé České republiky. Každý žák dostává Individuální zprávu žáka, v níž jsou jeho výkony porovnány se spolužáky ve třídě a dále pak s ostatními účastníky testování příslušného ročníku v celé republice. Škola pak obdržela navíc i porovnání výkonu našich žáků s ostatními základními školami a zvlášť také s odpovídajícími ročníky víceletého gymnázia. Podle očekávání v testu nejlépe uspěli žáci z víceletých gymnázií, žáci z naší školy ale podali lepší výkony, než byl průměr ostatních základních škol. (viz příloha) Největší rezervy mají naši žáci v oblasti řešení problémů, naopak velmi dobré výsledky zaznamenali v oblasti práce s informacemi.

Individuální výsledky našich žáků se pohybovaly od úrovně začátečníka až po profíka, nejlepší úrovně (specialista) z našich žáků nikdo nedosáhl ani v jedné ze tří testovaných oblastí. Někteří naši žáci podali ve všech třech částech testu vyrovnaných výsledků (např. všechny výsledky v pásmu objevitel), byly ale i případy, kdy žák měl každou část testu v jiné úrovni, a to od začátečníka až po profíka.

Závěrem lze konstatovat, že výsledky žáků osmých tříd nám udělaly radost. Na oblasti, ve kterých mají určité rezervy, se můžeme nyní více zaměřit a pomoci jim tak posunout se zase o úroveň výš.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet