Šesťáci mají co zlepšovat

V říjnu 2013 proběhlo testování žáků 6. ročníku, které bylo zaměřeno na obecné studijní předpoklady žáků a na prověření znalostí v matematice a českém jazyce. Výsledky v jednotlivých testech jsou zpracovány ze dvou pohledů. Je vypracována individuální zpráva žáka, kterou obdrží každý testovaný, a pro školu je vypracováno porovnání jednotlivých žáků, souhrnné hodnocení školy a její porovnání s ostatními zúčastněnými školami v České republice. Výsledky jsou celkem vypovídající, protože testování se účastní pravidelně více než šest tisíc žáků ze základních škol a prvního ročníku osmiletého gymnázia. Asi nejpřehlednějším údajem z výsledků je percentil, který udává, kolik žáků ze sta svým výkonem dotyčný žák předstihl. Čím vyšší tedy číslo je, tím lepší výkon žák podal (např. percentil 95 udává, že ze sta testovaných jen pět mělo lepší výsledek).

V celkovém součtu výsledky žáků naší školy odpovídaly celostátnímu průměru. Jednotliví žáci ale podávali velmi odlišné výkony – od percentilu 3 v matematice resp. 5 v českém jazyce u jednoho žáka až po percentily 96 resp. 97 u jiného žáka.

Matematika
Výkony žáků v matematice byly společností SCIO hodnoceny jako lepší průměr, měli jsme lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Porovnáním testů z matematiky s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně, protože výsledky žáků v testu odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

Český jazyk
Výsledky v českém jazyce nás nepotěšily. Byly hodnoceny jako slabší průměr, protože 60 % zúčastněných škol v České republice mělo výsledky lepší než my. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že žáci pracují pod svoje možnosti a jejich potenciál není plně využit.

S kolegyněmi češtinářkami se nyní podrobně probíráme jednotlivými výstupy z testu, abychom se mohly sejít, dát hlavy dohromady a poradit se, jak dál. Přestože ve třídě jsou děti, které svého „stropu“ už dosáhly a na lepší výkon zkrátka nemají (na druhou stranu jsou ale třeba šikovné na manuální činnosti a budou z nich jednou možná skvělí řemeslníci), přemýšlíme nad tím, jak z ostatních jejich maximum „vydolovat“. Doufáme, že se nám to podaří. Výsledky našeho snažení by měly být patrné už příští rok, nejpozději ale na konci deváté třídy, kdy společnost SCIO připravuje meziročníkové srovnání, tedy srovnání výsledků každého žáka v jednotlivých ročnících druhého stupně. Uvidíme…

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet