Žáci sedmé třídy mají srovnání svých výkonů

Pravidelně využíváme nabídky společnosti SCIO, abychom zjistili, jakých výsledků dosahují naši žáci ve srovnání s vrstevníky na dalších školách v České republice. V dubnu letošního roku proběhlo testování s názvem Stonožka určené pro 7. ročník a zaměřené jako obvykle na obecné studijní předpoklady žáků (dále OSP) a na prověření znalostí v matematice a českém jazyce. Každý, kdo se testu zúčastnil, dostává Individuální zprávu žáka, ve které jsou jeho výsledky porovnány s výsledky dalších více než pěti tisíc žáků, kteří se testování 7. tříd letos zúčastnili. Porovnání s ostatními účastníky testování je vyjádřeno v percentilech, kdy percentil uvádí počet žáků, které svým výkonem dotyčný předstihl (percentil 91 znamená, že 91 žáků ze sta mělo výsledek horší, než byl výsledek sledovaného žáka).

Český jazyk
Souhrnné výkony žáků ve všech částech testu z českého jazyka se pohybovaly v pásmu průměru, přičemž mezi jednotlivými žáky byly velké rozdíly. Zatímco dva žáci dosáhli percentilu menšího než 10, jiní dva žáci dosáhli percentil vyššího než 90. Porovnáním výsledků žáků v českém jazyce s výsledky testu jejich obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně, protože výsledky žáků v testu odpovídají většinou úrovni jejich studijních předpokladů.Matematika
Matematika dopadla celkově trošku lépe. Přestože výkony žáků v jednotlivých částech testu byly hodnoceny vcelku jako průměrné nebo i slabší, situace v jiných školách vůbec nebyla lepší, takže v celkovém hodnocení se naše škola pohybuje v pásmu lepšího průměru, tzn. že dvě třetiny škol měly výsledky v jednotlivých částech testu z matematiky horší než naši žáci. I tady ale byly velké rozdíly mezi jednotlivými žáky. Dva z nich měli percentil v tomto testu menší než 10, na druhé straně ale pět žáků dosáhlo v tomto testu percentilu vyššího než 90. Porovnáním výsledků v testu s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván dobře, protože výsledky žáků v testu jsou na vyšší úrovni než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů.Meziroční porovnání
Zajímavé je porovnání letošních výsledků s výsledky z loňského roku. Většina našich žáků nyní dosáhla lepších výsledků než v šesté třídě. U několika žáků byl posun k lepšímu označen dokonce jako výrazný, konkrétně u třech žáků v testu obecných studijních předpokladů, u čtyř v českém jazyce a u čtyř v matematice (největší posun byl z percentilu 12 na 61, resp. ze 4 na 36). Pouze v několika málo případech byl jako významný označen meziroční posun k horšímu – u dvou žáků v testu OSP a u třech žáků v matematice.

Pokud žáci provedli testy zodpovědně, dozvěděli se zajímavé a odpovídající informace o svých schopnostech a možnostech. Jestliže jim jejich vnitřní nedostatečná motivace dovolila některý z testu „odbýt“, což by mohl naznačovat nevyrovnaný výsledek v jednotlivých testech (např. OSP 9, ČJ 2, M 57, nebo u jiného žáka 61–29–36), pak jejich hodnocení není až tak vypovídající. Ale to je každého volba.

Přestože český jazyk a matematika zřejmě nepatří mezi nejoblíbenější předměty, je vidět, že jistý dril a řád v těchto předmětech mají význam a výsledky se dostavují. Snad je to pro všechny jakési „zadostiučinění“ za možná ne vždy „záživnou“ práci během školního roku…

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet