Deváťáci dostali zpětnou vazbu

Každý rok se všichni žáci druhého stupně naší školy účastní testování, které provádí společnost SCIO. Listopad bývá tradičně vymezen pro testování žáků devátých tříd a stejně tak tomu bylo i v letošním školním roce. Vzhledem k tomu, že má společnost k dispozici výsledky žáků z minulých let, vypracuje pro deváťáky kromě individuální zprávy s výsledky aktuálního testování navíc i meziroční srovnání, ze kterého je patrný posun v jednotlivých předmětech v průběhu celého druhého stupně.

Výsledky v 9. třídě
Každý žák, který se testu zúčastnil, si přinesl domů Individuální zprávu žáka, ve které jsou jeho výsledky rozebrané a porovnané s výsledky spolužáků i všech testovaných. Percentily žáků udávají jejich úspěšnost v testu, přičemž čím větší číslo, tím lepší výsledek (např. percentil 3 znamená, že ze 100 testovaných dosáhli pouze 3 horších výsledků, percentil 95 znamená, že ze 100 testovaných dosáhlo jen 5 žáků lepších výsledků). Výsledky našich žáků v jednotlivých testech jsou velmi rozdílné a někdy i překvapivé. Překvapivé může být pro někoho i hodnocení úspěšnosti v jednotlivých předmětech…

Matematika
Výsledky v matematice zařadily naši školu do pásma průměru. Průměrný percentil třídy byl 48, přičemž jednotliví žáci se pohybovali v rozmezí 9 až 87. Porovnáním výsledků v testu s obecnými studijními předpoklady bylo zjištěno, že žáci využívají svého potenciálu optimálně a výsledky v testu odpovídaly úrovni jejich studijních předpokladů.

Český jazyk
Nejlépe naši deváťáci dopadli v testu z českého jazyka. Výsledky v něm byly hodnoceny jako špičkové a zařadily naši školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Průměrný percentil třídy byl 66, přičemž jednotliví žáci se pohybovali v rozmezí 40 až 90. Jejich výsledky byly často na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, což může být vnímáno i jako pochvala pro učitele, kteří s ním (myšleno s potenciálem) zřejmě velmi dobře zacházejí.

Anglický jazyk
Výsledky v angličtině zařadily naši školu do pásma širšího průměru. Průměrný percentil třídy byl 46, ale u jednotlivých žáků byly veliké rozdíly – jejich percentil se pohyboval v rozmezí od 5 (tento výsledek byl označen jako extrémně slabý) do 98 (výsledek označen jako špičkový). Bylo zjištěno, že vzhledem ke studijním předpokladům mají žáci jisté rezervy a pracují často pod hranicí svých možností, tedy výzva do následujících týd­nů…

Německý jazyk
Jako nadprůměrné byly hodnoceny výsledky v testu z německého jazyka, výsledky našich žáků byly lepší než u 70 % zúčastněných škol. Průměrný percentil třídy byl 65 a pohyboval se u jednotlivých žáků v rozmezí od 28 do 94, přičemž výsledky dvou žáků byly označeny jako špičkové. Výsledky v testu z německého jazyka byly často na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni studijních předpokladů.

Shrnutí výsledků školy v jednotlivých předmětech najdete zde

Meziroční srovnání
Výsledky žáků v testech z matematiky a českého jazyka byly porovnány s jejich výsledky z minulých ročníků (ze 6., 7. a 8. třídy) a byla vypracována zpráva hodnotící relativní posun každého žáka. Porovnávaly se výsledky dosažené v šesté třídě s výsledky ve třídě deváté. Výsledky jsou velmi zajímavé…

Matematika
V matematice se výsledky v průběhu druhého stupně celkově zlepšovaly. Zatímco v šesté třídě byly hodnoceny jako podprůměrné, v deváté třídě byly hodnoceny jako průměrné. Téměř polovina žáků se v průběhu druhého stupně zlepšila, asi jedna třetina se zhoršila. U čtyř žáků byl posun hodnocen jako extrémní – ve dvou případech směrem k lepšímu, ve dvou k horšímu…

Český jazyk
V šestém i devátém ročníku byly výsledky našich žáků v testu z českého jazyka hodnoceny jako špičkové a škola byla zařazena v obou případech mezi 10 % nejúspěšnějších škol. Přestože v celkovém hodnocení nebyl zaznamenán ani propad, ani posun k lepšímu, u jednotlivých žáků posuny byly: přibližně polovina se zlepšila a druhá polovina se mírně zhoršila. Rozdíly v 6. a 9. ročníku však v žádném případě nebyly společností SCIO hodnoceny jako extrémní.

Meziroční srovnání v obou předmětech vypracované společností SCIO pro školu najdete zde

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet