Osmáci porovnávali své dovednosti pro život

Pravidelně využíváme testování společnosti SCIO, abychom u žáků druhého stupně sledovali jejich znalosti v matematice, českém jazyce a angličtině a porovnali je s jejich všeobecnými studijními podmínkami, čímž zjišťujeme míru využívání jejich potenciálu. Takto probíhají testy každý rok v šesté, sedmé a deváté třídě. Pro žáky osmé třídy je každoročně připravován test, který ověřuje jejich dovednosti pro život, a stejně tak tomu bylo i letos v březnu…

Testování se kromě dvou nepřítomných zúčastnili všichni žáci osmé třídy a spolu s nimi i více než 1 500 žáků z jiných základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. Součástí testování byl i dotazník, který vyplnilo více než 2 000 žáků z 81 českých škol.

Dovednosti pro život
Testování dovedností bylo zaměřeno na tři klíčové oblasti:

práce s informacemi
vztahy a komunikace
řešení problémů
Odpovědi každého žáka byly ohodnoceny pětistupňovou škálou, která vystihuje úroveň osvojení konkrétní dovednosti, a v každé ze tří oblastí tedy žáci získali některý ze stupínků: začátečník, průzkumník, objevitel, profík nebo specialista (viz popis jednotlivých kategorií).

Je potěšující, že ani v jedné ze tří testovaných oblastí nemáme mezi našimi žáky žádného začátečníka, zatímco v celkovém součtu se začátečníci vyskytují v jednotlivých oblastech ve 3–12 % případů. Většina našich žáků se pohybuje na úrovni objevitele (ve vztazích a komunikaci spíše v kategorii průzkumníka) a ve dvou oblastech mají naši žáci osvojené dovednosti dokonce na úrovni specialisty (v jednom případě dokonce ve stejném procentuálním rozsahu, které odpovídá celostátnímu průměru, ovlivněnému úrovní výběrových škol).

Jaká je vypovídající hodnota pro školu?
Máme radost z toho, že výsledky našich žáků odpovídají výsledkům žáků na ostatních školách a přestože v jedné z oblastí jsme neměli žádného specialistu, celková úroveň jejich dovedností je nadprůměrná. Porovnání výsledků našich žáků s výsledky žáků ostatních škol i úroveň jejich dosažené „odbornosti“ si můžete prohlédnout v tabulce zde.

Výsledky dotazníkového šetření
Z odpovědí žáků na dotazníkové šetření nám byly poskytnuty ty, které se nějakým způsobem týkají školy. Byly to odpovědi na otázky vztahující se ke spokojenosti žáků se sebou samým a k způsobu řešení problému, odpovědi na otázky týkající se práce učitelů nebo vztahů našich žáků s ostatními žáky, kamarády a učiteli.

Jaká je vypovídající hodnota pro školu?
Odpovědi z dotazníkového šetření si můžeme rozdělit do dvou oblastí. Tou první je spokojenost se vztahy (k sobě samému, ke kamarádům, k učitelům) a vypovídají o osobní pohodě žáků a klimatu ve škole. Tou druhou oblastí je hodnocení míry rozvíjení různých dovedností při výuce a způsoby řešení problémů.

Je pro nás dobrou zprávou, že vztahy s učiteli hodnotí naši žáci lépe než je hodnotí žáci v ostatních školách. Je fajn i to, že nikdo z žáků není nespokojený sám se sebou. To vše je známka toho, že klima na naší škole je velmi dobré a my jsme za to moc rádi.
V druhé oblasti je patrné, že máme prostor pro zlepšování práce na rozvíjení určitých dovedností. Je prima, že žáci při řešení problému „nehází flintu do žita“ a pokouší se hledat jiné cesty k úspěchu. Na nás ale je, abychom je ještě více podporovali v samostatném řešení problémů a hledání nových možností řešení, abychom je více vedli k předávání (i přijímání) zpětné vazby a učili je vhodně a výstižně komunikovat. To je tedy náš úkol do dalšího období.

Porovnání odpovědí našich žáků s odpověďmi žáků z ostatních škol si můžete prohlédnout zde.

Individuální zpráva žáků by měla být k dispozici na webových stránkách společnosti SCIO po přihlášení do systému přihlašovacími údaji, pod kterými se hlásili k testování. V případě potřeby máme všechny přihlašovací údaje založené.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet