Žáci osmých tříd testovali své dovednosti pro život

Měsíc březen je pro všechny, kdo využívají sad testů společnosti SCIO, vymezen pravidelně žákům osmých tříd. Jejich test se jmenuje Dovednosti pro život a jeho cílem je posoudit jejich klíčové kompetence, tedy zjednodušeně řečeno jejich schopnost používat nabyté znalosti v praxi. Test byl složený z praktických úloh a rozdělený byl na tři části: řešení problémů, vztahy a komunikace, práce s informacemi. Výsledky ve všech třech částech testu byly vyhodnoceny a zařazeny do jedné z pěti úrovní: začátečník, průzkumník, objevitel, profík a specialista.

Testování se zúčastnily téměř dva tisíce žáků z celé České republiky. Každý žák dostává Individuální zprávu, v níž jsou jeho výkony porovnány se spolužáky ve třídě a dále pak s ostatními účastníky testování příslušného ročníku v celé republice. Výsledky našich žáků mohou být trošku zavádějící, protože některé části testu se zúčastnili jen dvě třetiny žáků. To by nebylo tak podivné, kdybychom nepřiznali, že tři čtvrtiny žáků jsou vlastně žáci čtyři :) Je to způsobeno skutečností, že v osmé třídě je jen torzo žáků, pouze šest. Před pár lety to ale byla úplně normální třída. Byli v ní žáci se studijními výsledky nadprůměrnými, průměrnými i podprůměrnými, jako je to v ostatních třídách. Pak ale odešlo pár dětí na víceletá gymnázia nebo školy s rozšířenou výukou nějakého předmětu a nám v září v osmé třídě nastoupilo jen šest žáků… Proto asi není objektivní hodnotit třídu jako takovou, přestože jsme měli zastoupení ve všech kategoriích, ale význam toto testování má pouze pro samotné žáky. Ti dostali zprávu, ve kterých jsou jejich výsledky okomentované, a tak záleží jen na nich, kolik si z testování vezmou a zda se brzy posunou alespoň o jednu příčku výš.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet