Tiskopisy a formuláře

Tiskopis ve formátu pdf si vytisknete a pak vyplníte.

Škola

*Vysvětlivky

Žádost o uvolnění z předmětu (pro případy, kdy dítě nebude na vysvědčení z předmětu hodnoceno, např. uvolnění z TV ze zdravotních důvodů apod.)

Žádost o individuální vzdělávací plán (žák studuje podle upraveného vzdělávacího programu, žádost musí být doložena doporučením z pedagogicko-psychologické poradny)

Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání (pro případy, kdy žák opakoval ročník a devátým rokem by splnil povinnou školní docházku, ale neměl by ukončené základní vzdělání)

Žádost o individuální vzdělávání (pro žáky, kteří budou vzděláváni doma a do školy budou docházet pouze na pravidelná přezkoušení)

Odhlášení ze školní docházky (při přestupu na jinou školu např. z důvodu stěhování)

Školní družina

*Vysvětlivky

Omluva nepřítomnosti ve školní družině (pro případy, kdy dítě odchází ze družiny jinak, než je uvedeno v zápisním lístku)

Školní jídelna