Z výsledků dotazníkového šetření máme radost

V březnu roku 2020 byly kvůli pandemii poprvé plošně uzavřeny školy a prezenční výuku až do konce školního roku 2019-2020 nahradila výuka distanční.  Pro všechny zúčastněné to byla nová zkušenost, se kterou se každý musel „popasovat“. Na konci června 2020 jsme požádali žáky i jejich rodiče o jejich zkušenosti s distanční výukou. Některé jejich postřehy jsme zapracovali do pravidel, která jsme nastavili v druhé vlně distanční výuky.

Ta přišla krátce po letních prázdninách a ve školním roce 2020-2021 strávili žáci na distanční výuce dokonce mnohem delší dobu. I v tomto případě jsme na konci školního roku připravili dotazníky pro žáky a pro rodiče a požádali jsme o poskytnutí zpětné vazby. Tento článek se týká zpětné vazby, kterou nám poskytli rodiče.

V první části dotazníku byly otázky zaměřeny na vedení školy a celkovou organizaci distanční výuky, další část dotazníku se týkala výuky v konkrétním ročníku, který dítě navštěvovalo, a v poslední otevřené otázce měli rodiče možnost sdělit to, co mají na srdci, a my jsme se jich na to nezeptali.

Některé otázky byly povinné a rodiče v nich vybírali z nabízených možností. Za těmito povinnými obvykle následovala otázka nepovinná, ve které mohli svou předchozí odpověď upřesnit, specifikovat, rozvést. Těší nás, že převážná většina komentářů u všech otázek byla pochvalných. Nad těmi, které obsahovaly i nějaké podněty nebo kritiku, jsme se opakovaně zamýšleli a „zpytovali jsme svědomí“, jestli jsme něco mohli udělat lépe :). Některé poznámky byly konkrétní a věcné a my se jimi budeme zabývat spolu s pedagogickým sborem, na některé bychom rádi reagovali v samostatném článku, který v dohledné době chceme připravit a zveřejnit.

Tedy pojďme na to… Pokud máte zájem podívat se na jednotlivé otázky a shrnutí odpovědí rodičů, otevřete si přílohu. Aby se nám nerozházely tabulky, které doplňují texty, vyhodnocení dotazníku jsme nechali v samostatném dokumentu, který přikládáme.

Výsledky dotazníkového šetření

Ačkoliv výsledky dotazníkového šetření byly celkově pozitivní, slibujeme, že neusneme na vavřínech. S naším pedagogickým sborem, který doznal výrazných změn, se už nyní zamýšlíme nad tím, co by se dalo udělat lépe, pokud by další vlna distanční výuky nastala. Nikdo z nás ale jistě nebude zklamaný, pokud naše přípravy budou zbytečné, a nebudou již nikdy využity… :)

Přeji nám všem, abychom děti potkávali ve škole celých deset měsíců.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Sdílet