Praha kvete

Naše škola se zapojila do projektu Praha kvete, jehož cílem je vrátit do města důležité opylovače rostlin. Vlivem urbanizace ubývají místa, kde mohou opylovači žít, proto v Praze vidíme stále méně luk plných pestrobarevných květin, bzučících včel a motýlů. Převládají zde krátce střižené travnaté plochy, v nichž je života jen pomálu, a na jejichž údržbu je potřeba velké množství vody. Počet hmyzu klesá rapidním tempem, během několika desítek let se snížil o polovinu. Nicméně hmyz je nezbytnou součástí koloběhu života, jeho úbytek tudíž dopadá i na život člověka.

 I proto byla na pozemku školy založena loučka, na které by na jaře 2022 měly  začít vyrůstat první luční květiny, a s nimi se k nám snad vrátí i důležití hmyzí opylovači. S dětmi budeme moci loučku využít pro hodiny přírodovědy, přírodopisu, ale i dalších předmětů. Budeme zde pozorovat rostliny a monitorovat, jaké druhy hmyzu a v jakých počtech naši loučku navštěvují. Více informací si můžete přečíst na stránce projektu. Na těchto stránkách Vám také poradí, jak se do projektu zapojit, pokud byste si chtěli založit podobnou loučku na Vaší zahradě.

Michaela Nikodymová, vyučující přírodopisu

Sdílet