Jaká byla hudba v pravěku?

Jaká byla hudba v pravěku? Nevíme, ale žáci 7. A se v hodině hudební výchovy alespoň pokusili vymyslet, jaká možná byla. Přinesli si hudební nástroje, které mohl mít i pravěký člověk a zinscenovali ve skupinkách rituál uctívající situaci, kterou si sami vybrali. Nutno říci, že kreativita při výběru a především výrobě
pravěkých hudebních nástrojů byla různá. Někteří přinesli kameny, klacíky, ořechy, někteří zvolili kus trámu, ale objevil se i mnohem sofistikovanější hudební nástroj podobný bubnu. Posuďte sami.

Ivana Bothová, vyučující M a HV

Sdílet