Šesťáci podali skvělé výkony!

Každý rok na podzim probíhá testování SCIO pro žáky 6. ročníků. Ve školním roce 2021/2022 se ho zúčastnilo více než 5 800 šesťáků nebo primánů z osmiletých gymnázií z celé republiky. Mezi testovanými bylo i 38 žáků z naší školy.

Žáci byli testováni z českého jazyka a matematiky a jejich výkony byly porovnávány s jejich studijními předpoklady. Celkové výsledky jsou vynikající!
V testu z českého jazyka naši žáci předstihli 70 % zúčastněných škol. Devět žáků z naší školy podalo výkon, který byl hodnocen jako výborný, naopak čtyři výkony byly v češtině označeny jako velmi slabé. Ještě lepších výsledků dosáhli naši žáci v matematice, kde se zařadili mezi 10 % nejúspěšnějších škol. Patnáct žáků podalo v matematice výkon, který byl označen za vynikající, slabý výkon mezi našimi žáky nebyl. 

 

Pro každého žáka připravuje společnost SCIO individuální zprávu. V ní jsou rozebrány jeho výsledky v jednotlivých testech. Je poukázáno na silné stránky a jsou označeny oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost. Výsledky každého žáka jsou porovnány s výsledky všech ostatních účastníků testování, ale za hodnotnější považujeme porovnání individuálního výkonu s vlastními studijními předpoklady. Podle toho pak žák zjistí, zda pracuje na hranici svého maxima, nebo svůj potenciál nevyužívá zcela a má tedy výrazný prostor pro zlepšení :) 


SCIO testy, které proběhly krátce po několikaměsíční distanční výuce, nám v tomto ročníku udělaly velikou radost. Poděkování za skvělé výkony tedy patří nejen žákům samotným za výbornou reprezentaci naší školy, ale také vyučujícím, kteří je v minulých letech i v roce letošním vyučují.


Jitka Krůtová, ředitelka školy

Sdílet