Co dělali policisté ve škole?

V prosinci měly děti z 1.-5. tříd hodinu dopravní výchovy se zástupcem městské policie z oddělení prevence. Programy se lišily podle ročníků a měly preventivně vzdělávací účel. Vidět policisty ve škole bylo pro děti příjemné zpestření.

V 1. a 2. třídě si policisté s dětmi povídaly o povinnostech chodce v silničním provozu, tedy jak bezpečně přecházet silnici a chodit po chodníku.

Třetí třídy měly program s názvem "Základy bezpečného chování v silničním provozu". Třetí třídy tak řešily nejenom chodníky a chodce, ale také cyklisty a cyklostezky.

Čtvrtá třída se pak zaměřila pouze na povinnosti cyklisty v silničním provozu. Páté třídy si pak povídaly o základních pravidlech pohybu na pozemních komunikacích z pohledu cyklisty. U čtvrtých a pátých tříd to bylo na delší povídání, a tak policisté strávily s dětmi dvě vyučovací hodiny.

Jitka Schmiegerová, třídní učitelka 3. B

Sdílet