Každý svého zdraví strůjcem

Každý svého zdraví strůjcem je název výstavy, kterou máme instalovanou už třetí týden v naší škole. V přízemí hlavní chodby a také v chodbě před šatnami si žáci mohou prohlédnout trojboké panely s tématy zdravého životního stylu, jako jsou  např. kouření, alkohol, drogy, hrozby internetu, obezita, ale také anorexie nebo bulimie... Tematické fotografie jsou doplněné zajímavými informacemi a statistikou, ale také obrázky Miroslava Bartáka a vtipnými glosami, např. Kouření je zhouba, to ví každý trouba, nebo S drogou žádné žerty, to je smlouva s čerty, anebo Obezitě stop, kopeme si hrob....

Žáci všech ročníků se tématům věnovali v rámci některých předmětů. K dispozici jsme měli i pracovní listy vypracované pořadatelem výstavy, Ligou proti rakovině, a někteří vyučující si dali práci a vytvořili si i vlastní pracovní listy, které byly "šité na míru" jednotlivým tematickým celkům. Děti pak třeba jednotlivě nebo ve skupinkách vyhledávaly správné odpovědi na panelech. Snad jim některé důležité informace v hlavě uvíznou a zdravý životní styl se stane přirozenou součástí jejich životů... 

Pro přiblížení atmosféry přidáváme několik fotografií z práce jedné naší třídy.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Sdílet