Pokračujeme v doučování

V minulých dvou letech strávily děti řadu týdnů i měsíců na distanční výuce. Toto období zanechalo na řadě z nich stopy… Některé děti přestaly sportovat, přibraly nějaké to kilo navíc a bojují s nadváhou. Jiné děti trápí po dlouhé sociální izolaci psychické problémy (počet dětských pacientů v psychologických a psychiatrických ordinacích významně stoupl). Řada dalších dětí nemůže dohonit „manko“ ve znalostech. Ačkoliv jsme se snažili poskytovat co nejkvalitnější distanční výuku, je jisté, že jsme nemohli dětem dát tolik, kolik bychom jim dali při výuce prezenční.

Od září jsme nabízeli našim žákům doučování v základních předmětech, tedy v matematice, českém jazyce a angličtině. Finanční prostředky na ohodnocení vyučujících, kteří měli kapacitu zhostit se této úlohy nad rámec svých povinností, jsme získali od státu. U dětí, které do programu byly zařazeny na základě doporučení pedagogů nebo žádosti rodičů, byly patrné posuny k lepšímu.  Jsme proto moc rádi, že doučování může pokračovat i nadále. Finanční prostředky na doučování byly poskytnuty v rámci projektu EU „Next Generation EU“, a to nejen do konce tohoto školního roku, ale je přislíbeno pokračování doučování i ve školním roce následujícím.

Zájemci o doučování z ČJ, M nebo AJ mohou kontaktovat svého vyučujícího daného předmětu, který mu poradí další postup. Pro zařazení žáka do skupiny je podmínkou jeho zájem a aktivní práce při vyučování.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Sdílet