Jak jsme prožili ponožkový den

Myšlenka oslavy Světového dne Downova syndromu vznikla v roce 2006 a jako symbolické datum na podporu osob s trizomií 21 se vybralo datum 21. března, které odkazuje na ztrojený 21. chromozom. Protože ponožky otočené patami k sobě připomínají právě chromozom ve tvaru písmene X, tento den dostal také název jako Ponožkový den.

I na naší škole jsme využili příležitost a vyjádřili jsme podporu a sympatie všichni tím, že jsme si vzali každou ponožku jinou. S dětmi jsme si pak povídali o tom, že ne všichni jsme stejní, musíme se vzájemně respektovat a naslouchat si. I když je každá ponožka jiná, přesto spolu tvoří pár a mohou spolu fungovat a spolupracovat.

Martina Adamová, třídní učitelka 3. A

Sdílet