Učili jsme se poskytovat první pomoc

Ve dnech 14.-18. února měli naši žáci možnost vyzkoušet si kurz první pomoci.

Třídy prvního a druhé stupně se kromě základů první pomoci naučily i chování a postupy v krizových situacích. Kurzy byly koncipovány interaktivně a děti měly možnost samy si vše v modelových scénkách vyzkoušet. Děti si procvičily jak v kritických situacích chránit samy sebe, jak volat na tísňovou linku a jak poskytnout efektivní první pomoc.

Kurzy u dětí vyvolaly veliký ohlas.

Michaela Láníčková, třídní učitelka 6. A

Sdílet