Proběhlo cvičení PMJ

Ve středu 23. března v odpoledních hodinách proběhlo v naší škole cvičení pohotovostní motorizované jednotky (PMJ) Policie ČR. Jedná se o specializovanou jednotku prvosledové hlídky, která je vysílána jako první k závažným případům, a je pravděpodobně jediná svého druhu v naší republice. Hlavním cílem cvičení bylo připravit členy PMJ na různé varianty útoku na školu, ale také seznámit zaměstnance školy se zásadami, jak bychom se v takovém případě měli chovat.

Cvičení se zúčastnilo několik desítek policistů, členů PMJ, téměř všichni zaměstnanci školy a dále 17 dobrovolníků z řad žáků nejvyšších ročníků v roli „komparsu“. Nejprve proběhla ve školní jídelně instruktáž, jak se v takových případech chovat. Několikrát jsme slyšeli pokyny UTEČ – SCHOVEJ SE – BOJUJ, na které bychom si měli vzpomenout, pokud se do nebezpečné situace dostaneme.

Policisté si vyzkoušeli tři modelové situace zneškodnění ozbrojeného pachatele, který vnikl do školy a ohrožuje žáky a pedagogy. Zaměstnancům školy i žákům byly přiděleny role, které při cvičení plnili Někteří učitelé byli ve třídách, jiní se pohybovali po chodbě, žáci hráli zraněné, nebo vytvářeli chaos a paniku na chodbách. Vše jasné? Všichni připraveni? Akce první! Do školy vnikl muž v kukle a v ruce nůž. Po chvíli vchází do školy první trojčlenná hlídka a mapuje terén. Za chvíli jde do akce další trojice mužů v černém, a za chvíli další a další. Tak, jak by se ve skutečnosti ke škole sjížděla policejní auta z okolí, tak se postupně do akce zapojovaly další trojice policistů. Bylo zajímavé pozorovat, jak postupují, jak spolu komunikují, jak stále udržují kontakt… Po zneškodnění pachatele poskytují první pomoc, vynášejí zraněné a vyvádějí všechny, kdo se ve škole zdržují. Celá akce trvá přibližně dvacet minut. Poté několik instruktorů poskytuje mužům ze zásahové jednotky zpětnou vazbu. Pochvala za správné postupy, upozornění na chyby, které by mohly být při „ostrém“ zásahu problémem. Připravit na další akci. Role rozdány, všichni na místech? Akce druhá! Do školy vnikl pachatel se zbraní. Scénář podobný, jen se navíc všude ozývá střelba, stejně jako při třetím scénáři.

Všichni zaměstnanci i žáci měli špunty v uších a na očích ochranné brýle. Munice byla akustická a cvičná, což jsou kuličky plněné potravinářským barvivem, podobné, jaké se používají při paintballu. Všichni tři „pachatelé“ v každém ze tří scénářů byli zadrženi, lidé vyvedení mimo budovu, zranění ošetřeni a přeneseni do bezpečí. 

Nebyla to hra ani legrace, byl to nácvik se vším všudy. Přestože jsme byli v bezpečí a předem poučeni, adrenalin chvílemi nechyběl. Asi většina z nás měla před akcí mírné obavy, které jsou pochopitelné, když Vás čeká něco, co neznáte, a co nemáte pod kontrolou. Věříme ale, že to byla dobrá zkušenost, kterou snad nikdy nebudeme muset využít v běžném životě.

 

Jitka Krůtová, ředitelka školy

 

 

Sdílet