Šesťáci a sedmáci hráli divadlo

V úterý 5. dubna k nám do školy zavítali herci spolupracující s organizací Fórum pro prožitkové vzdělávání, aby ve třech třídách provedli program prevence k tématu předsudky a stereotypy. S každou třídou strávili dvě vyučovací hodiny, ve kterých klukům a holkám toto téma zpřístupnili formou zážitkové pedagogiky. Na konci se hrálo krátké divadlo, děti samy mohly vstoupit do některé klíčové scény a zvrátit vývoj příběhu hlavní postavy.

Adéla Urbanová, metodik prevence

Sdílet