Přespali jsme s panem Andersenem

V pátek 1. dubna u nás ve škole proběhla Noc s Andersenem.
Někteří žáci 5. A spolu s  některými deváťáky připravili program pro 1.-4. třídu.
Do školy většina žáků dorazila na 18. hodinu, připravili jsme si spaní ve třídách a pak nám deváťáci donesli k večeři pizzu.

V 19 hodin paní ředitelka Noc s Andersenem zahájila ve školní jídelně, kde nás zároveň pozdravil a natočil pro nás video vzkaz Pokáč (bohužel z pracovních důvodů nemohl dorazit), ale to vůbec nevadilo, video bylo  obrovským překvapením a měli jsme z něho velikou radost.

Po zahájení každé třídě páťáci rozdali dopis od Andersena, který nás seznámil s tím, co máme před sebou a na co se můžeme těšit.
Celkem bylo 7 úkolů: hledání pokladu, kde nás čekala sladká odměna, kresba obrázků, vyrábění záložek do knížky, křížovka, puzzle, které jsme skládali ve skupinách na rychlost, poznávačka různých pohádek a vaření lektvaru.
Na samotný závěr, kdy už byla tma, jsme se pouze za světla svíček dostali do věže, kde čekal samotný Andersen. Pozdravil nás, popřál dobrou noc a každé třídě předal diplom. 

Poté jsme odešli do tříd, kde měl každý své zázemí a vlastní program, někteří hráli hry, povídali si, četli si pohádky H. Ch. Andersena anebo se dívali na film.
Noc s Andersenem jsme si každopádně moc užili a už se těšíme na příští rok.

Blanka Čížková, třídní učitelka 5. A a organizátorka programu pro žáky

Sdílet