Objevujeme s žáky mikrosvět

V červnu proběhl v 8. třídě přírodovědný den zaměřený na mikroskopování. Na začátku žáci zhlédli video, díky kterému se dozvěděli, jak funguje mikroskop, jaké jsou druhy mikroskopu a co jimi lze pozorovat, jak mikroskop vznikal a co vše můžou pozorovat oni sami. Dalším úkolem bylo seznámit se se školními světelnými mikroskopy. Tyto mikroskopy jsou zcela nové a žáci si mohli vyzkoušet jejich sestavení. Na zkoušku nejprve pozorovali preparáty rostlin, například řez stonkem či listem, na kterých si vyzkoušeli základní práci s mikroskopem, zejména zaostřování. Poté žáci dostali deset preparátů a jejich úkolem bylo určit, co v mikroskopu vidí. Některé preparáty určili rychle a bez problémů, například ptačí peří nebo klíště. Jiné preparáty pozorovali dlouhé minuty, ale přece jen se většině z nich podařilo odhalit, co se na sklíčku skrývá. Mozkové závity nejvíce potrápil preparát s šupinou kapra, která každému pod mikroskopem připomínala něco jiného.

Výlet do mikrosvěta byl velmi zajímavý, i když chvíli trvalo, než se v něm všichni rozkoukali.

Michaela Nikodymová, vyučující přírodopisu

Sdílet