Lákáme hmyzí opylovače!

V září jsme Vás informovali o zapojení školy do projektu Praha kvete, jehož cílem je vrátit do města důležité opylovače rostlin. Hmyz bohužel stále velmi rychle ubývá, proto se tento projekt snaží tvořit na různých místech v Praze loučky s lučním kvítím a vytvářet tak prostředí vhodná k životu hmyzích opylovačů, kteří jsou nezbytnou součástí koloběhu života.

Naše loučka byla založena na podzim loňského roku u školní jídelny. Brzy z jara tohoto roku začaly na loučce rychlým tempem růst nejrůznější luční rostliny, například mák vlčí, mák pravý, chrpa luční, heřmánek pravý nebo ječmen. Jako první navštívila loučku třída 7.B, která pomohla panu školníkovi a velice pečlivě z loučky odstranila plevelné rostliny, které by mohly přerůst kvetoucí luční rostliny. Loučka nám krásně vykvetla a přilákala velké množství hmyzích opylovačů, zejména včely, čmeláky a drvodělky. Bohatý život na loučce pozorovaly kromě třídy 7.B i třída 7.A a 8. třída. V příštím roce bude naše loučka ještě bohatší a barevnější a všichni žáci naší školy budou moci pozorovat běžný život hmyzích opylovačů.  

Více informací si můžete přečíst na stránce projektu. Na těchto stránkách Vám také poradí, jak se do projektu zapojit, pokud byste si chtěli založit podobnou loučku na Vaší zahradě.

 

Michaela Nikodymová, vyučující přírodopisu

Sdílet