Druháci zahájili školní rok po kouzelnicku

První dny nového školního roku 2. A i 2. B strávila tematicky s Harry Potterem.

Pondělí jsme zahájili povídám o Harrym. Děti dostaly kartu, na kterou sbíraly razítka za správně vyřešené úkoly a splněné aktivity. Hravě jsme zvládli několik pracovních listů. Za hlasitého chroupání popcornu jsme si promítli část filmu Harry Potter a kámen mudrců. Na závěr dne jsme spojili obě třídy dohromady. Z žáků 2. A a 2. B jsme vylosovali smíšené skupiny, které chodily po provaze a poznávaly hlavní hrdiny filmu.

V úterý ráno se opět obě třídy spojily ke společné prohlídce školy. Všimli jsme si, že naše škola je stejně jako ta Bradavická plná schodů, různých zákoutí a zvláštních názvů. Už víme, kde je v té naší Lipenecké: sklep, krček a také kde to je, když se řekne: „ve věži.“

Po návratu do tříd se začaly dít věci! Nejdříve jsme si sestavili Přemísťovací a Létací kouzlo. Kouzla jsme natrénovali a vyzkoušeli, jak moc fungují při házení míčků naslepo do kyblíku a při skákání do obručí.

Také k nám přiletěla Bradavická pošta. Ta přinesla dopis se skládačkou a napsal nám i Harry Potter. Jeho dopis jsme museli společně, jako třída složit. Před obědem jsme shlédli další část filmu a nezapomněli ani na několik pracovních listů.

Poslední den jsme částečně strávili v tělocvičně, kde jsme překonávali překážky, hráli vybíjenou, proplétali se kruhem a také jsme, za našeho řádného pištění, přesazovali Mandragory.

Všichni jsme ve všech zkouškách uspěli, splnili jsme všechny úkoly i pracovní listy. Stali jsme se kouzelníky a kouzelnicemi, kteří mohou úspěšně vstoupit do nového školního roku.

Akci jsme si společně užili. Velké poděkování patří paní asistentce Markétě Linhartové Andělové za zapůjčení rekvizit (sovy Hedviky, kouzelnických hůlek, Nimbusů 2000…). Děkujeme moc.

V příloze je několik fotografií z této akce.

Veronika Hypšová a Petra Illichová, třídní učitelky 2. tříd

Sdílet