Máme výsledky testování letošních šesťáků...

S omluvou za více než roční zpoždění přinášíme výsledky testování, do kterého jsme se zapojili v květnu roku 2021. Mezinárodní projekt PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) se zaměřuje na zjišťování úrovně čtenářských dovedností žáků 4. ročníků. Výsledky se tedy týkají žáků, kteří jsou dnes už v šesté třídě. Pozdě, ale přece  :) 

 

V pravidelných cyklech vždy jednou za pět let je testováním zjišťována úroveň porozumění textu a míra schopnosti pracovat s vybranými čtenářskými postupy. Testování proběhlo elektronicky a výsledky, které jsme obdrželi, porovnávají výkony našich žáků s výkony žáků ostatních škol v ČR, porovnání v mezinárodním měřítku nemáme k dispozici. 

 

V tabulce výsledků je několik kolonek. Zkoumalo se porozumění textům literárním a textům informativním, třetí kolonkou je výsledek celkový, který zahrnuje výsledky dvou předchozích a to vše se sleduje zvlášť u chlapců a zvlášť u dívek.  Z tohoto "souboje pohlaví" vyšly lépe dívky, a to nejen na naší škole, ale i v celostátním měřítku. 

A jak tedy naši žáci dopadli? Ve všech sledovaných částech naši žáci dosáhli lepšího výsledku, než byl celostátní průměr. Nebyl to rozdíl závratný (ˇv rozmezí od 0,5 % až po 4 %), ale i tak z výsledků máme velkou radost. 

Jitka Krůtová, ředitelka školy 

 

Sdílet